ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Уебсайтът www.textales.com е собственост на Клоутс Лаб ЕООД, която има ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, като стриктно спазва приложимото българско и европейско законодателство и се придържа към разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Европейски регламент EU 2016/679 – GDPR). Молим Ви да отделите време, за да се запознаете с Политиката за поверителност на Клоутс Лаб ЕООД, която има за цел да Ви информира за това какви лични данни се събират, по какъв начин те се обработват и какви права имате да ги управлявате.

Каква информация събираме

В контекста на осъществяване на основната си търговска и маркетингова дейност, Клоутс Лаб ЕООД може да събира и обработва лични данни като имена, личен адрес, служебен адрес, имейл, телефон, номер на банкова сметка, видео изображения на камерите за видеонаблюдение, статистическа информация за онлайн поведението при посещение на уебсайтовете на компанията (повече информация в Общи условия за ползване на сайта, поверителност и използване на бисквитки).

Основание за събиране на лични данни

Компанията се ангажира да обработва само такива лични данни, каквито са необходими за изпълнение на осъществяваната основна дейност, в т.ч.:

• Извършването на основната си търговска и маркетингова дейност (комуникация с партньори, отговори на запитвания, офериране, изпращане на информация за новости около компанията и продуктите, които предлага, осъществяване на сделки, организиране на транспорт и др.);

• Изпълнение задълженията си по данъчни, юридически, финансово-счетоводни, други законови разпоредби;

• Изпълнение на договорни отношения (с клиенти, партньори и доставчици на стоки и услуги);

• Осигуряване на безопастността на хората и имуществото на компанията, чрез извършване на видео наблюдение на територията на поверените и обекти.

Период на обработка и съхранение

Срокът за обработка и съхранение на личните Ви данни е за период от 5 (пет) години след приключване на търговските Ви отношения с Клоутс Лаб ЕООД (търговски сделки, задължения и пр.), като личните данни се заличават в годината след изтичане на 5 (пет) годишния срок за съхранение.

Предаване на лични данни на трети страни

Клоутс Лаб ЕООД се задължава да обработва личните данни с контролиран достъп, като не допуска предаването на данни на трети страни, освен ако това не е нормативно изискване (например на НАП, Митници и други институции).

Какви са Вашите права във връзка с управлението на личните данни обработвани от Клоутс Лаб ЕООД

• Право да бъдете информирани;

• Право на достъп до Вашите лични данни;

• Право на корекция на лични данни, изтриване, ограничаване на обработването, на оттегляне на съгласие и право на възражение. Тези права могат да бъдат приложени съгласно нормативните изисквания и при защита на легитимните интереси на компанията.

• Право на преносимост на лични данни;

• Право да знаете дали Вашите лични данни са обект на автоматизирана обработка и профилиране;

• Право да подадете жалба до надзорен орган.

Лице за контакт по GDPR въпроси за Клоутс Лаб ЕООД

Лицето за контакт на Клоутс Лаб ЕООД по отношение на GDPR e Мениджър правни и корпоративни дейности. Координати за връзка по отношение на GDPR – info@textales.com или на място в централен офис на Клоутс Лаб ЕООД  – гр. Варна, бул. „Сливница“ № 224 – 226, отдел „Правни и корпоративни дейности“.

Надзорен орган по прилагане на GDPR в България

Повече информация относно GDPR и прилагането му в България можете да намерите на сайта на Комисията по защита на личните данни, на адрес www.cpdp.bg.

Последна редакция: 12 юни 2024 г.

 

X